Propostes de compra

propuesta compraPots proposar la compra d’un llibre, CD, DVD, diari, revista, etc…, que no es trobi a les Biblioteques de Sant Boi. La seva compra dependrà de la política d’adquisicions de la biblioteca. Recorda que també pots fer ús del servei de préstec interbibliotecari.
Gràcies per la teva col·laboració.

Les Biblioteques de Sant Boi sol·liciten als seus usuaris dades de caràcter personal per tal de poder comunicar-se amb ells i tramitar la seva sol·licitud, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent. Les dades personals es guarden només el temps mentre dura la gestió, després s’eliminen.
Exercici de drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/1999, LOPD: per exercir aquests drets, la persona interessada pot adreçar-se a la biblioteca on va adreçar el seu suggeriment.