Col·lecció local

Ermita de Sant Ramon

Ermita de Sant Ramon

Les Biblioteques de Sant Boi disposen d’un fons documental, en diferents formats, que aplega tots els documents que fan referència al municipi de Sant Boi de Llobregata la comarca del Baix Llobregat, i a les obres elaborades per autors i autores del nostre municipi.

L’objectiu d’aquesta secció és recollir, organitzar i posar a la vostra disposició tot el material que pugui ser útil per a l’estudi del nostre terme municipal. La col·lecció es nodreix de documents editats tant per organismes oficials com per associacions ciutadanes i de producció privada, i abasta diferents temàtiques: geografia, economia, història, art, excursionisme, literatura, associacionisme, ensenyament, etc.

Les biblioteques realitzen una recollida sistemàtica de tot allò publicat referent a temàtica local per tal de mantenir el fons complet i actualitzat. Per a que aquesta secció sigui viva, activa i el màxim de completa, animem a tota la ciutadania a col·laborar aportant qualsevol document referent a Sant Boi.

Els documents estan disponibles només per a consulta en sala, tot i que en alguns casos, duplicats, seran susceptibles de préstec.

A la Biblioteca Jordi Rubió, la secció està ubicada a l’Àrea General, tret de les revistes i premsa locals que ho estan a l’Àrea d’Àudios. Pregunta al taulell si no trobes algun document, ja que és possible que estigui ubicat al magatzem.

Relació de la premsa local que podeu consultar* a la Biblioteca Jordi Rubió:

 • Viure Sant Boi (de desembre de 1986 a l’actualitat)
 • Aquí (de novembre de 2005 a 2008)
 • Diari de Sant Boi (de 1997 a 2001 i de 2013 a l’actualitat)
 • Dones (de 1999 a l’actualitat)
 • El Llobregat (de maig de 2008 a l’actualitat)
 • El Far del Llobregat (de 1993 a l’actualitat)
 • El Mercat de Sant Boi (de 1997 a 2007)
 • El Mirall del Baix Llobregat (de desembre de 2004 a desembre de 2007)
 • La Veu de Sant Boi (de 2005 a 2008)
 • Nas de Barraca (de 1987 a 1996 i de 2001 a 2004)
 • Tribuna revista del Baix Llobregat (de 2001 a 2004)
 • Vida Samboyana (de 1955 a 1977)
 • Caràkter Santboià (de 2009 a l’actualitat)
 • Minuto 1 (de 2011 a l’actualitat)
 • Solidària (de 2010 a l’actualitat)
Donada la irregularitat d’algunes de les capçaleres, no podem garantir la disponibilitat de tots els números.