L’escola ens visita

BitescolaÉs un servei que la Biblioteca ofereix a les escoles d’educació infantil, primària i secundària. El seu objectiu és donar a conèixer el funcionament de la biblioteca i el tipus de documents que oferim als usuaris.

Les visites tenen una durada aproximada d’una hora, depenent de l’edat dels alumnes. Es rep una classe per visita. Cal reservar dia, per fer-ho les escoles han de:

També poden fer la petició de la reserva de visita enviant el formulari següent. S’ha d’esperar a rebre resposta amb la confirmació per tal que la reserva es faci efectiva (si us plau omplir correctament totes les dades de contacte).
Un cop estigui concertada la visita, s’haurà d’avisar a la biblioteca corresponent sempre que sigui necessari demanar un canvi de data, hora, grup, anul·lació, etc.

Formulari petició visita

Les Biblioteques de Sant Boi sol·liciten als seus usuaris dades de caràcter personal per tal de poder comunicar-se amb ells i tramitar la seva sol·licitud, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent. Les dades personals es guarden només el temps mentre dura la gestió, després s’eliminen.
Exercici de drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/1999, LOPD: per exercir aquests drets, la persona interessada pot adreçar-se a la biblioteca on va adreçar el seu suggeriment.