Lletrarelats: certamen literari

Lletraferits de Sant Boi i Vocals Logopèdia presenten el seu primer certamen literari de relats. Les bases del certamen són:

  • Poden participar tots els santboians i santboianes més grans de 16 anys, nascuts, residents o que treballin a Sant Boi, excepte els membres de la junta directiva dels Lletraferits.
  • El tema del relat és lliure, amb un màxim de 8.000 caracters.
  • Pot estar escrit en castellà o català, ja que el jurat valorarà la qualitat literària de les obres presentades, no l’idioma en que es faci.
  • Els relats han de ser originals e inèdits i no presentats en altres concursos.
  • Els premis no poden quedar deserts.
  • Lletraferits es reserva el dret de publicar en els seus mitjans i durant un any les obres presentades a concurs.

Premis:

  • Un primer premi de 250 euros
  • Un premi de 100 euros pel relat finalista

Entrega de premis: la directora de Vocals Logopèdia, Júlia Pérez i el president de Lletraferits, Vicente Corachán faran entrega dels premis.

Entrega dels relats: el relat imprès en lletra Arial 12, interlineat 1,5 i en paper DIN A4 anirà dins un sobre amb aquestes dades: títol del relat, pseudònim i pel concurs de Lletraferits. Dins aquest sobre anirà un altre sobre de mides 15×18 o 15×20 amb el títol del relat i el pseudònim. Dins d’aquest segon sobre un full amb: nom i cognoms de l’autor/a, data de naixement, adreça postal del domicili o el lloc de treball si treballa a la localitat, e-mail i telèfon de contacte i una fotocòpia del DNI.

Les dates d’entrega seran entre els dies 11 de setembre de 2014 i el 12 d’octubre de 2014 a la recepció de Cal Ninyo.

L’entrega de premis es farà divendres 12 de desembre a les 18,30 hores a la sala d’actes de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.

Més informació al Departament de Comunicació de Lletraferits Sant Boi: lletraferits@gmail.com

Lletraferits Sant Boi