Documentació necessària per viatjar

Per tal de no trobar-nos sorpreses d’última hora cal tenir en compte quina documentació és necessària per viatjar, depenent del destí s’hauran de tenir en compte diferents documents:

-DNI: és obligatori des dels 14 anys i ens serveix per acreditar legalment la identitat i la nacionalitat. Amb el DNI podem viatjar als Països de la Unió Europea, Andorra, Bòsnia-Herzegovina, Islàndia, Liechtenstein, Marroc, Mònaco, Noruega, San marino, Suïssa i Turquia, sempre que l’estada no superi els tres mesos.
El DNI s’ha de tramitar a les comissaries de policia. Us demanaran dues fotografies, el certificat de la partida de naixement, si és la primera vegada, o bè si només és renovar, s’ha de portar el DNI.
-DNI electrònic: és el document que acredita física i digitalment la identitat i permet la signatura electrònica de documents. El document és molt similar a l’actual DNI però amb un xip incorporat que conté la informació bàsica per l’acreditació de la identitat i la signatura de documents electrònics amb validesa legal.
-Passaport: és imprescindible per l’entrada als països on no s’hi pot entrar amb el DNI. Per tramitar-lo cal anar a les comissaries de policia amb el DNI i una fotografia. Els menors d’edat, hauran de portar, a més, el llibre de família o la partida de naixement i anar acompanyats de la persona responsable de la pàtria potestat.
-Visats: alguns països demanen, com a requisit previ, el visat. El visat s’estampa en el passaport i només és vàlid durant un temps determinat. El concedeix l’ambaixada o consolat del país de destinació. Cal el passaport, quatre fotografies i declarar el motiu del viatge: estudis, turisme, treball. El preu és variable depenent del país i la durada del viatge.
Recordeu que per entrar a alguns països és necessària la presentació del carnet de vacunació.
Més informació: vacunes i salut.